„Pamięć nie dała się zgładzić.” Jest siłą, która potrafi wygrać z aparatem państwa totalitarnego. Miejsce pamięci przywraca Ofiarom godność, a ich potomkom i bliskim spokój oraz poczucie sprawiedliwości. Dlatego wciąż walczymy o odnalezienie zaginionych Ofiar, miejsc ukrycia ich ciał oraz należny im pochówek.

Obejrzyj film

Nadzieja

Dziś Ofiary Zbrodni Katyńskiej spoczywają obok innych Ofiar komunistycznego reżimu. Prawda o sowieckich represjach jest wciąż podważana, negowana, relatywizowana. Stawiane w Kuropatach krzyże są dowodem wiary i nadziei. Uczuć, które jednoczą Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan i przedstawicieli innych narodów w walce o prawdę i godny pochówek bliskich.

Poszukiwanie

Na wiosnę 1940 r. rodziny straciły kontakt z uwięzionymi bliskimi – wysyłana poczta wracała, pytania o ich los pozostawały bez odpowiedzi. Mimo to pamięć przetrwała pokolenia – dziś dzieci, wnukowie i prawnukowie Ofiar Zbrodni wciąż szukają śladu, który pozwoliłby ustalić datę śmierci, miejsce spoczynku. Do dziś los co najmniej 3870 Ofiar z tzw. białoruskiej listy katyńskiej pozostaje nieznany. Czy ich ciała spoczywają w Kuropatach?

Posłuchaj głosów

Z listów kierowanych do Centrum Polsko‑Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

w ramach projektu rekonstrukcji białoruskiej listy katyńskiej

Grzebień z inskrypcją

wydobyty z dołów śmierci podczas ekshumacji w Kuropatach

czyta Adam Ferency

Konstanty Rdułtowski

Wspomnienia z mińskiego więzienia

czyta Wojciech Urbański