Idea projektu

Pomimo tego, że Katyń zajmuje bardzo ważne miejsce w historii, niewielu osobom udaje się dotrzeć do miejsca pochówku ofiar Zbrodni Katyńskiej. Mając świadomość, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wyjazd do Rosji, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia poprzez projekt „Katyń Pro Memoria” chce przybliżyć to miejsce w sposób jak najpełniejszy.

Pierwszy element projektu to publikacja „Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni” autorstwa Jadwigi Rogoży i Macieja Wyrwy, która opisuje historię i geografię mordu na polskich jeńcach z Kozielska, przewiezionych do Gniezdowa, rozstrzelanych i spoczywających w Lesie Katyńskim, gdzie dzisiaj mieści się Polski Cmentarz Wojenny. Przewodnik łączący informacje historyczne z praktycznymi poradami, jak poruszać się w terenie, jest dostępny bezpłatnie zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej w języku polskim oraz angielskim (do pobrania tutaj). Niebawem ukaże się także w wersji rosyjskojęzycznej.

Drugi element to portal „Katyń Pro Memoria”, wirtualny spacer po Memoriale. Pierwszy poziom narracji to przestrzeń Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu ujęta w sposób symboliczny poprzez pięć obszarów: „Wejście”, „Kurhan”, „Groby”, „Grupa ołtarzowa” i „Doły śmierci”. Podążając w głąb lasu, odkrywamy też „Głosy” ofiar, bliskich, świadków ekshumacji, dokumenty. Czytają je wybitni aktorzy, m.in. Jan Englert, Piotr Fronczewski, Andrzej Chyra, czy też reżyser Iwan Wyrypajew. Poprzez drugi stopień narracji bardziej dociekliwi mogą wyjść poza symboliczną przestrzeń lasu i zobaczyć Cmentarz tak, jak wygląda w rzeczywistości, dzięki serii specjalnie zrealizowanych filmów wzbogaconych o głos narratora i elementy interaktywne.

Trzeci element projektu to akcja społeczna „Katyń Pro Memoria. Zapal Światło Pamięci”. Chcemy przywrócić jednostkowy wymiar Zbrodni i każdego rozstrzelanego wymienić z imienia i nazwiska. Aplikacja umożliwia zapalenie symbolicznego znicza konkretnej Ofierze. Jego zapalenie pozwala nie tylko oddać cześć poległym, ale także – poprzez krótki biogram – poznać historię wybranej osoby.

 

Autorzy i partnerzy

Portal powstał dzięki pracy zespołu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: Paulina Baranowska, Olimpia Bronowicka, Dagmara Kłosińska, Katarzyna Kołakowska, Małgorzata Krystyniak, Robert Śmigielski, Maciej Wyrwa

Pomysłodawcy projektu: Ernest Wyciszkiewicz, Maciej Wyrwa 

Koncepcja projektu: Maciej Wyrwa

Koncepcja portalu: Superskrypt, CPRDiP

Autorzy tekstów: Krzysztof Łagojda, Jadwiga Rogoża, Maciej Wyrwa

Tłumaczenia na język angielski: Olivia Bailey, Róża Kochanowska, Paul McNamara, Danuta Przepiórkowska

Tłumaczenia na język rosyjski: Maria Krisań, Polina Justowa, Krzysztof Tyczko  

Przygotowanie portalu: Superskrypt

Przygotowanie filmów: DogFilm Studio

Nagrania głosów z przeszłości: Jodie Baltazar, Andrzej Chyra, Jan Englert, Filip Frątczak, Piotr Fronczewski, Aiden Hoyle, Arkadiusz Janiczek, Philip Lenkovsky, Edyta Łukaszewska, Wiktor Ryżakow, Walentyna Sizonienko, Vergil Smith, Iwan Wyrypajew, Andriej Zagorodnikow, Rafał Zawierucha

Lektorzy w filmach: Ian Champion, Jan Englert, Ilja Zmiejew

Specjalne podziękowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego, Stowarzyszenie „Memoriał” (Moskwa)

Współpraca: Adam Błonowski, Michał Ceglarek, Jurij Drug, Fundacja Plac Teatralny, Fundacja Ośrodka Karta, Janusz Felczyński Odlewnia Dzwonów Przemyśl, Sebastian Karwat, Róża Kochanowska, Michał Kołakowski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Małgorzata Pol, TS Software Tomasz Stasiak, Teresa Zachara

Współpraca w zakresie zapewnienia dostępności portalu (zgodności ze standardem WCAG 2.1) - Mikołaj Rotnicki - Utilitia

Portal powstał dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

O Centrum

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia to polska instytucja publiczna, utworzona przez Sejm RP na mocy ustawy i działająca na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia Polaków i Rosjan. Centrum tworzy grupa osób o różnorodnych zainteresowaniach, które łączy ciekawość i chęć pokazania Rosji innej, nieznanej, wbrew uprzedzeniom i powszechnym stereotypom.

Odkrywamy niezbadane i zapomniane karty wspólnej polsko-rosyjskiej historii poprzez projekty badawcze i publikacje naukowe. Historia stanowi jedną z głównych przeszkód we wzajemnym zrozumieniu dlatego należy stworzyć rzetelne podstawy do dialogu, oparte na wiedzy i faktach.

Budujemy relacje poprzez wymianę młodzieży i studentów, mistrzostwa w piłce nożnej i wspólne rejsy młodych, bo spotkanie to szansa by się lepiej poznać, wzbudzić wzajemną ciekawość i pozostać w kontakcie. Wspólne doświadczenia to podstawa do budowania zaufania i zmiany perspektywy.

Wspieramy rosyjskich naukowców chcących prowadzić badania w Polsce oraz osoby mające pomysły na projekty poświęcone polsko-rosyjskim relacjom. Wsparcie może uzyskać każdy, kto chce przybliżać odbiorcom współczesną Polskę i Rosję oraz pogłębiać ich wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Inspirujemy do niestandardowego myślenia, odważnych działań i własnych poszukiwań podczas projektów edukacyjnych. Warsztaty, spotkania, szkoły letnie są okazją do aktywnego uczestnictwa i do współdecydowania o przyszłości relacji między polskim i rosyjskim społeczeństwem.

Tworzymy przestrzeń międzynarodowej debaty dla ekspertów i środowisk akademickich organizując konferencje, seminaria i okrągłe stoły. Do rozmowy zapraszani są specjaliści, których wiedza i doświadczenie pozwalają na lepsze zrozumienie problemów politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych w Polsce i Rosji.

Dialog jest długim i trudnym procesem ścierania się odmiennych racji i poglądów, jest to jednak proces wartościowy i niezbędny dla wypracowania uczciwego i rzetelnego porozumienia.

www.cprdip.pl