Pro Memoria

W kwietniu i maju 1940 roku
decyzją najwyższych władz Związku Sowieckiego
zamordowano blisko 22 tysiące polskich obywateli:
jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz więźniów.
Ofiary zbrodni przewieziono do kilku miejsc kaźni
zgładzono i pochowano w pobliskich lasach.
Ich ciała znaleziono w zbiorowych mogiłach
w Katyniu,
Charkowie,
Miednoje,
Bykowni.
Do dziś nie znamy tożsamości wszystkich ofiar.
Część z nich prawdopodobnie spoczywa w Kuropatach. Inni w nieznanych, bezimiennych mogiłach.
Wyrusz śladami Zbrodni
Wsłuchaj się w głosy Ofiar
Zapal światło pamięci