Ofiary z Katynia

Biogramy zostały opracowane na podstawie: Ubity w Katyni. Kniga pamiati polskich wojennoplennych – uznikow Kozielskogo łagiera NKWD, rasstrielannych po rieszeniju Politbiuro CK WKP(b) ot 5 marta 1940 goda, A. Gurjanow (red.), Moskwa, obszczestwo „Memoriał” – izdatielstwo „Zwieńja”, 2015.

Ofiary z Charkowa, Miednoje i Bykowni

Dane opracowane na podstawie bazy danych Ofiar Zbrodni Katyńskiej otrzymanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Baza jest stale aktualizowana i dostępna na stronie Cmentarze katyńskie.