Najbardziej prawdopodobne dni rozstrzelania (nie można wykluczyć jednak dat późniejszych)